Kiến thức đầu tư
 • Kiến thức đầu tư
 • Quản lý tài chính cá nhân
 • FAQs

Tìm hiểu về quỹ mở

Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư của công ty quản lý quỹ.

Tìm hiểu về Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs)

Quỹ hoán đổi danh mục hay còn gọi là quỹ ETF là một quỹ đầu tư được thiết kế để mô phỏng một bộ chỉ số. Hầu hết các quỹ ETF áp dụng chiến lược đầu tư thụ động và mô phỏng các chỉ số giá trị vốn hóa thị trường.

Đầu tư định kỳ với VinaSIP

Chương trình đầu tư định kỳ thông minh VinaSIP là phương thức thực hiện kế hoạch tài chính hiệu quả bằng cách đầu tư một khoản tiền cố định, thường xuyên hàng tháng vào một quỹ mở VinaCapital.

Quản lý tài chính cá nhân
1 /
FAQs
Câu 1: Công ty Quản lý quỹ VinaCapital là công ty gì?

Là công ty QLQ có tư cách pháp nhân độc lập, do UBCKNN cấp phép thành lập & hoạt động để quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán cho NĐT trong nước và quốc tế.

 • Công ty QLQ hoạt động kinh doanh trên TTCK và chịu sự quản lý của UBCKNN
 • Hoạt động kinh doanh của công ty QLQ VinaCapital
  • Thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
  • Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán
Câu 2: Khi đầu tư vào quỹ mở, lợi nhuận có được đảm bảo không?
 • Theo quy định của pháp luật thì công ty QLQ không được cam kết lợi nhuận đầu tư đối với Quỹ mở. Tuy nhiên NĐT sẽ được hưởng toàn bộ lợi nhuận đầu tư của quỹ sau khi trừ chi phí. Các loại phí của Quỹ mở rất nhỏ và giảm dần theo thời gian.
 • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22, Thông Tư 98/2020/TT-BTC về “hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán” do Bộ Tài chính ban hành thì công ty QLQ không được bao hàm các nhận định khiến NĐT hiểu nhầm là giá trị khoản đầu tư luôn luôn gia tăng, cam kết hoặc dự báo về kết quả đầu tư trong tương lai của quỹ.
 • Lịch sử hoạt động của Quỹ mở tại Việt Nam đến nay cho thấy NĐT đang đạt được lợi nhuận cao trong trung & dài hạn so với các kênh truyền thống khác.
 • Khách hàng đầu tư vào Quỹ mở do VinaCapital quản lý có tài khoản online VinaCapital MiO có thể theo dõi kết quả đầu tư của mình mọi lúc mọi nơi và có thể chốt lời/cắt lỗ ở mức mà mình mong muốn.
Câu 3: Quỹ mở có phân phối lợi nhuận định kỳ không?
 • Quỹ mở không phân phối lợi nhuận định kỳ cho NĐT, tuy nhiên toàn bộ lợi nhuận tạo ra của quỹ đã được bao gồm trong giá CCQ làm cho giá CCQ tăng lên.
 • NĐT sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận đầu tư khi bán CCQ để rút tiền về.
Câu 4: Nhà đầu tư có thể can thiệp vào hoạt động đầu tư của quỹ mở được không?
 • Không, theo quy định hoạt động của Quỹ mở, NĐT sẽ không tham gia quyết định đầu tư hàng ngày của quỹ mà lựa chọn tin tưởng vào năng lực của NĐT chuyên nghiệp là công ty QLQ thay mặt mình thực hiện đầu tư.
 • Hoạt động đầu tư của Quỹ mở phải tuân theo chiến lược đầu tư, lĩnh vực đầu tư, giới hạn đầu tư đã được trình bày trong điều lệ quỹ/ bản cáo bạch và theo quy định của pháp luật.
 • Tuy NĐT không tham gia hoạt động đầu tư của quỹ, Quỹ mở hoạt động chịu sự giám sát của UBCKNN, Ngân hàng giám sát, công ty kiểm toán, ban đại diện quỹ, đại hội NĐT thường niên.
Câu 5: NĐT có được biết tất cả danh mục đầu tư của Quỹ mở không?
 • , hàng tháng VinaCapital đều công bố “báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở” vào đầu mỗi tháng, trong đó công bố toàn bộ danh mục đầu tư của Quỹ mở và các thông tin chi tiết khác về quỹ.
 • NĐT xem danh mục đầu tư của các Quỹ mở do VinaCapital quản lý theo hướng dẫn sau: https://vinacapital.com/ → “công bố thông tin” → chọn quỹ muốn xem → “báo cáo định kỳ” → “báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ tháng xx/năm yyyy” → xuất hiện 1 file excel → chọn sheet “06029” để xem toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ.
Câu 6: Đầu tư vào Quỹ mở nên nắm giữ bao lâu thì hiệu quả?

Quỹ mở là sản phẩm đầu tư trung & dài hạn do đó NĐT tham gia vào Quỹ mở nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và duy trì đầu tư dài hạn cho đến khi đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc cho tới khi có nhu cầu sử dụng tiền cho mục đích khác.

Câu 7: NĐT theo dõi khoản đầu tư của mình bằng cách nào?
 • NĐT theo dõi khoản đầu tư mọi lúc mọi nơi qua tài khoản online VinaCapital MiO (App & Website)
 • Chức năng của tài khoản online VinaCapital MiO
  • Đặt lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi, hủy lệnh giao dịch
  • Kiểm tra lịch sử giao dịch, số dư, lợi nhuận
  • Cập nhật thông tin công bố từ VinaCapital
 • VinaCapital gửi báo cáo định kỳ ngày 10 hằng tháng vào email của khách hàng
  • Sao kê tài khoản đầu tư của khách hàng
  • Báo cáo hoạt động Quỹ mở trong tháng (factsheet)
 • NĐT có thể cập nhật thông tin về khoản đầu tư của mình thông qua Ngân hàng nơi mở tài khoản đầu tư hoặc gọi điện thoại lên tổng đài VinaCapital 1900636553
Câu 8: NĐT có thể dùng chứng chỉ quỹ mở (CCQ) để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng không?

Không. CCQ không được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng.

Câu 9: Khi bán CCQ thì giá bán là bao nhiêu?

Tài sản ròng của quỹ sẽ được định giá theo giá thị trường của các chứng khoán mà quỹ nắm giữ tại thời điểm bán. Giá CCQ bằng tổng tài sản rỏng của quỹ chia cho tổng số chứng chỉ của quỹ và được công bố công khai trên trang web của VinaCapital và ứng dụng VinaCapital MiO.

Câu 10: Khi bán CCQ thì khi nào NĐT sẽ nhận được tiền?

NĐT sẽ nhận được tiền vào ngày T+5 kể từ ngày thực hiện giao dịch (không kể thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ Tết). T là ngày giao dịch.

Câu 11: Vai trò của ngân hàng giám sát đối với Quỹ mở là gì?
 • Quản lý tiền & tài sản của Quỹ mở thay cho NĐT
 • Giám sát để Quỹ mở hoạt động đúng pháp luật, điều lệ quỹ và bản cáo bạch,
 • Không để công ty QLQ làm tổn hại đến lợi ích của NĐT.
 • Định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ mở
 • Theo dõi tất cả các giao dịch, thu nhập, cổ tức của Quỹ mở
Câu 12: Làm cách nào để chọn đúng thời điểm để đầu tư vào Quỹ mở?
 • Không thể chọn thời điểm đúng để đầu tư vào Quỹ mở mà hãy đầu tư ngay khi có tiền nhàn rỗi
 • Định hướng đầu tư tốt nhất là: đầu tư từ sớm, đầu tư định kỳ và đầu tư dài hạn.
Câu 13: Giá CCQ mở (NAV/CCQ) được định giá như thế nào?

Câu 14: NĐT có thể chuyển cho, tặng chứng, thừa kế CCQ mở cho người khác được không? (chuyển nhượng phi thương mại)

Được, NĐT được thực hiện chuyển quyền sở hữu CCQ phi thương mại cho các mục đích sau:

 • Chuyển quyền sở hữu CCQ do cho, biếu, tặng
 • Chuyển quyền sở hữu CCQ do thừa kế
 • Chuyển quyền sở hữu CCQ do quyết định của tòa án
Câu 15: NĐT có thể chuyển nhượng CCQ mở cho người khác mà không phải mục đích cho, tặng, thừa kế được không (chuyển nhượng thương mại)?

Không, theo quy định hiện hành, NĐT chỉ được phép thực hiện các giao dịch mua/bán CCQ mở với công ty QLQ, NĐT không được phép thực hiện các giao dịch mua/bán CCQ mở với nhau.

Câu 16: NĐT tham gia Quỹ mở được pháp luật bảo vệ như thế nào?
 • Quỹ mở hoạt động theo Thông Tư 98/2020/TT-BTC về “hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán” do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020. Pháp luật hướng dẫn cụ thể & chặt chẽ về việc thành lập và hoạt động của Quỹ mở để bảo vệ quyền lợi của NĐT.
 • Tổ chức liên quan đến hoạt động Quỹ mở bao gồm: công ty QLQ, ngân hàng giám sát, công ty kiểm toán, tổ chức khác đều phải tuân thủ quy định & chịu sự quản lý của UBCKNN.
Câu 17: NĐT nhận được báo cáo hoạt động của Quỹ mở như thế nào?
 • Hàng Ngày: Báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) được công bố công khai trên:
 • Hàng tháng: Báo cáo hoạt động quỹ, công bố trên website https://vinacapital.com/
 • Hàng quý: Báo cáo hoạt động quỹ, công bố trên website https://vinacapital.com/
 • Hàng năm: Báo cáo tổng hợp về hoạt động quỹ trong năm, công bố trên website https://vinacapital.com/
Câu 18: Các loại phí, thuế của Quỹ mở?
PhíVINACAPITAL-VFFVINACAPITAL-VIBFVINACAPITAL-VEOFVINACAPITAL-VESAF
Phí mua0%0%0%0%
Phí bán <1 năm2%2%2%2%
Phí bán ≥ 1 năm đến <2 năm0,5%1,5%1,5%1,5%
Phí bán ≥2 năm0%0,5%0,5%0,5%
Thuế thu nhập cá nhân theo luật (thu khi bán CCQ/chuyển đổi CCQ)0,1%0,1%0,1%0,1%
Câu 19: NĐT tổ chức có đầu tư Quỹ mở được không? Hồ sơ mở tài khoản bao gồm những gì?
 • , NĐT tổ chức thuộc tất cả các loại hình có thể tham gia đầu tư vào Quỹ mở.
 • Hồ sơ mở tài khoản của NĐT tổ chức bao gồm:

Hồ sơ pháp lý:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng)
 • Đăng ký mã số thuế (bản sao có công chứng)
 • Quyết định của HĐQT bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (bản sao có công chứng)
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (bản sao có công chứng)
 • Bảng đăng ký chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật
 • Form mở tài khoản giao dịch (do VinaCapital cung cấp)
Câu 20: NĐT nước ngoài có được đầu tư vào Quỹ mở không? Thủ tục mở tài khoản gồm những bước nào?
 • , NĐT nước ngoài cả tổ chức và cá nhân đều được phép đầu tư vào Quỹ mở.
 • Nhà đầu đầu tư nước ngoài cần thực hiện ba bước để hoàn thiện thủ tục mở tài khoản giao dịch Quỹ mở, bao gồm: mở mã số giao dịch chứng khoán (STC), mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (IICA), mở tài khoản giao dịch CCQ tại VinaCapital.
 • VinaCapital sẽ hỗ trợ cụ thể đối với từng NĐT nước ngoài.
Câu 21: CCQ mở có được thừa kế không?
 • CCQ mở được thừa kế theo quy định của pháp luật
 • Khi có phát sinh giao dịch thừa kế CCQ mở, VinaCapital sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng NĐT.
Câu 22: Đầu tư Quỹ mở NĐT có phải đi kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng năm không?
 • Không, thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư Quỹ mở là 0,1% giá trị giao dịch. Thuế này đã được khấu trừ tại nguồn do đó NĐT không cần phải kê khai thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư Quỹ mở.
 • Tiền bán CCQ chuyển về tài khoản của NĐT là đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đóng thuế cũng như các loại phí.
Câu 23: NĐT có thể rút ra phần lợi nhuận và để lại phần gốc tiếp tục đầu tư Quỹ mở không?

Khi NĐT muốn rút phần lợi nhuận Quỹ mở thì sẽ có 2 cách thực hiện

 • Bán toàn bộ số lượng CCQ sau đó lấy ra phần lợi nhuận và đầu tư lại phần giá trị tương đương phần vốn gốc ban đầu.
 • Bán một phần CCQ tương đương phần lợi nhuận muốn rút ra, số lượng CCQ còn lại tiếp tục được đầu tư. Tổng số lượng CCQ sẽ giảm đi tương ứng bằng số lượng đã bán.
Câu 24: Đầu tư với Quỹ mở có an toàn không?

Có, Đầu tư vào Quỹ mở an toàn xét về mặt pháp luật và tính thanh khoản.

 • Việc thành lập và hoạt động của Quỹ mở được Bộ Tài Chính quy định rõ ràng theo Thông tư Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán số 98/2020/TT-BTC).
 • Quỹ mở được giám sát chặt chẽ bởi 5 tổ chức độc lập để đảm bảo quyền lợi cho NĐT, bao gồm: UBCKNN, Ngân hàng giám sát, Đại hội NĐT Thường niên, Ban Đại diện Quỹ, và Công ty kiểm toán.
 • Khi chuyển tiền góp vốn vào quỹ, NĐT không chuyển tiền vào tài khoản của công ty QLQ, mà chuyển tiền vào tài khoản của quỹ, được mở tại Ngân hàng giám sát.
 • Theo quy định, công ty QLQ phải công bố thông tin Báo cáo tài chính, tài sản ròng, giá của CCQ của các Quỹ mở trên trang web của họ.
 • Và cuối cùng, Quỹ mở là hình thức đầu tư an toàn hơn các loại hình quỹ đầu tư khác do chỉ đầu tư vào các công cụ tài chính có tính thanh khoản tốt trên thị trường Việt Nam.
 • Tuy vậy, đầu tư Quỹ mở cũng có một số rủi ro nhất định. Và mức độ rủi ro tùy vào loại tài sản mà quỹ đầu tư vào. Các Chuyên viên Quan hệ Khách hàng sẽ giúp NĐT chọn Quỹ mở phù hợp khẩu vị rủi ro. Đồng thời, NĐT sẽ được tư vấn chi tiết để tạo một danh mục đầu tư tối ưu, giúp đạt được mục tiêu đầu tư và giảm thiểu rủi ro.
Câu 25: Tiêu chí nào cần xem xét để lựa chọn Quỹ mở khi đầu tư?

Có 4 yếu tố quan trọng NĐT cần xem xét khi chọn Quỹ mở để đầu tư, 4 yếu tố này bao gồm: People, Philosophy, Process, và Performance hay gọi là công thức 4P.

 • Chữ P đầu tiên là People, nghĩa là Nhân sự. NĐT cần tìm hiểu Đội ngũ chuyên gia quản lý của quỹ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đầu tư như thế nào? Đội ngũ chuyên gia này có ổn định không?
 • Thứ hai là Philosophy là Triết lý đầu tư: Triết lý đầu tư của quỹ là gì? Triết lý đầu tư này có rõ ràng và phù hợp với NĐT không?
 • Thứ ba là Process, nghĩa là Chiến lược đầu tư: Chiến lược đầu tư của quỹ là gì? Các chứng khoán được phân tích, đánh giá và đầu tư như thế nào?
 • Và chữ P cuối cùng là Performance – Kết quả đầu tư: Lợi nhuận của quỹ đạt bao nhiêu %/năm? Có cao hơn các quỹ cùng loại và vượt lợi nhuận tham chiếu hay không?
Câu 26: Khi nào tôi nên đầu tư vào Quỹ mở?

NĐT nên đầu tư vào Quỹ mở sớm, ngay khi có tiền nhàn rỗi. Lý do NĐT nên đầu tư sớm:

 • Tận dụng lãi kép:
  Đầu tư sớm giúp NĐT tận dụng được sức mạnh của lãi kép. Lãi kép là khi tiền lãi NĐT nhận được sẽ tiếp tục cộng gộp vào vốn ban đầu để tiếp tục sinh lãi. Đầu tư càng sớm thì thời gian đầu tư càng dài, NĐT càng tích lũy được nhiều tiền do lãi kép.
 • Mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn:
  Đầu tư sớm giúp mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho NĐT và cả gia đình. Nếu NĐT đạt được sự thịnh vượng về mặt tài chính từ sớm thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn ngay cả khi NĐT không làm việc thì những khoản đầu tư vẫn tạo thu nhập thụ động.