Tổng quan
  • Tổng quan
  • Ban Điều Hành Quỹ
  • Chiến lược đầu tư
  • Các lợi ích cho nhà đầu tư
  • Hướng dẫn đầu tư
Hướng dẫn đầu tư

Danh mục Đầu tư VinaCapital VIPS là giải pháp đầu tư của VinaCapital dành cho các Quý khách người Việt và nước ngoài có tài sản lớn.

Các khoản đầu tư được quản lý với chiến lược đầu tư và được lưu trữ bằng các tài khoản riêng biệt.

Ban Điều Hành Quỹ

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA

Tổng Giám đốc Khối Đầu tư Chứng khoán

Ông Thái Quang Trung, CFA

Giám đốc Đầu tư

Bà Trần Thanh Huyền, CFA

Trưởng phòng Đầu tư cấp cao

Nhà đầu tư tiềm năng phù hợp đối với dịch vụ VIPS bao gồm cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có vốn đầu tư cao, có khả năng chịu rủi ro vừa đến cao, có chiến lược đầu tư dài hạn.

Tổng quan
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
Số tiền đầu tư tối thiểu

10 tỷ đồng cho mỗi hợp đồng

Ngày hiệu lực

Ngày toàn bộ Tài Sản Ủy Thác bắt đầu được ghi có trong Tài khoản Lưu ký.

Thời hạn đầu tư

12 tháng và tự động tiếp tục sau thời gian đó

Tất toán lợi nhuận và vốn gốc

Vào thời điểm chấm dứt hợp đồng

Chiến lược đầu tư
  • Tận dụng các cơ hội trên thị trường chứng khoán Việt Nam, danh mục VinaCapital VIPS được đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu niêm yết, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro chặt chẽ.

  • Chiến lược đầu tư dựa trên những phân tích kỹ lưỡng của đội ngũ chuyên gia và ban lãnh đạo VinaCapital về các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp, kết hợp phân tích tổng thể kinh tế vĩ mô.

Các lợi ích cho nhà đầu tư
Vector (15)

Cơ hội tốt để đạt được lợi nhuận cao

VinaCapital đã luôn mang lại lợi nhuận cao, vượt trội so với chỉ số VN-Index trong dài hạn cho nhà đầu tư.

Vector (11)

Kiểm soát rủi ro

Danh mụcVinaCapital VIPS được phân bổ chiến lược và hợp lý giúp cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.

Vector (10)

Quyền sở hữu tài sản

Mỗi nhà đầu tư có một tài khoản phụ liên kết với tài khoản chung của danh mục VinaCapital VIPS.

Vector (36)

Dịch vụ chuyên biệt

VinaCapital VIPS được quản lý bởi các nhà điều hành quỹ được hỗ trợ bởi đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm.

Vector (35)

Quản lý chặt chẽ và minh bạch

VinaCapital VIPS được được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và được giám sát bởi ngân hàng lưu ký độc lập. Báo cáo hoạt động được gởi hàng tháng để đảm bảo các nhà đầu tư được cập nhật về hiệu suất của VinaCapital VIPS.

Hướng dẫn đầu tư

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email IR@VINACAPITAL.COM để biết thêm thông tin.