Gửi nhà đầu tư

VinaCapital luôn mong muốn được kết nối với Quý Nhà đầu tư và cung cấp cho Quý vị đầy đủ những tin tức, báo cáo mới nhất về tình hình hoạt động của quỹ, hoặc nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: irwm@vinacapital.com

Câu hỏi chung

Nếu Quý vị có câu hỏi hoặc góp ý dành cho VinaCapital, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi:

Quan hệ Nhà đầu tư

Nếu Quý vị đang đầu tư cùng VinaCapital, hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các quỹ do chúng tôi quản lý, xin vui lòng gửi email đến cho chúng tôi:

Tuyển dụng

Nếu bạn muốn làm việc tại VinaCapital, vui lòng truy cập trang Tuyển dụng của chúng tôi hoặc gửi đơn đăng ký của bạn đến:

Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 17, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1

Điện thoại: +84 28 3821 9930

Hà Nội

Lầu 2, International Centre, 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm

Điện thoại: +84 24 3936 4630

Singapore

6 Temasek Boulevard #42-01, Suntec Tower 4, Singapore 038986

Điện thoại: +65 6332 9081
https://vinacapital.sg