Tổng quan
  • Tổng quan
  • Hướng dẫn đầu tư
Hướng dẫn đầu tư

Bảo hiểm liên kêt đầu tư là sản phẩm hai-trong-một của Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Ngoài việc bảo vệ bạn khi xảy ra các sự kiện rủi ro, thì phí bảo hiểm còn được phân bổ vào các quỹ đầu tư do VinaCapital quản lý một cách cụ thể và phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Giá trị tài sản của bạn theo thời gian sẽ tăng lên và vượt qua sự biến động của thị trường, trong khi bạn có thể gia tăng phần tài sản đầu tư bất cứ lúc nào. ILP đã trở nên phổ biến trong những năm qua và hiện đang là một trong những sản phẩm chủ chốt của các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ trên thị trường.

Hiện nay, VinaCapital đang cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư cho ba doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín đến từ Ý, Hàn Quốc và Mỹ là Bảo hiểm nhân thọ Generali, Hanwha và Chubb Life.

Hướng dẫn đầu tư

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại IR@VINACAPITAL.COM để biết thêm chi tiết.